Côn đảo trại giam số 6

Trại giam số 6

Cùng với sự gia tăng qui mô của cuộc chiến tranh xâm lược, nhà tù Côn Đảo trong hành trình du lịch biển đảo cũng được mở rộng. Phái đoàn cố vấn dân sự Hoa Kỳ sau nhiều đợt khảo sát đã đề nghị chính phủ sử dụng ngân sách của MACCORD (chương trình viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ ở Việt Nam) để xây dựng hệ thống trại giam kiểu mẫu tại Côn Đảo. Các chuyên gia về xây cất nhà tù của Mỹ ra Côn Đảo nghiên cứu, thiết kế một hệ thống nhà tù qui mô gồm Trại VI, Trại VII,

trai-giam-so-62

Trại VIII ở phía đông bắc thị trấn Côn Đảo. Hãng thầu Mỹ RMK-BRJ đã trúng thầu và gấp rút xây dựng hệ thống trại giam này. Cả ba trại được xây cất gần như cùng một lúc (đầu năm 1968) và đưa vào sử dụng từ cuối năm 1970.Trại VI rộng 4.214 m2, chia làm hai khu: khu A và khu B, nữ tù côn đảo mỗi khu có hai dãy, 10 phòng, mỗi phòng rộng hơn 100 m2. Trại VI khu A được đưa vào sử dụng đầu năm 1970, giam những người tù chưa thành án (câu lưu, hồi cứu), bị bắt sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân (1968) tháng 8 năm 1970,

Mỹ – ngụy đã thành lập Tiểu đoàn tâm lý chiến thí điểm Côn Sơn tại Trại VI khu A.Trại VI khu B lúc đầu là nơi giam giữ những tù chính trị chống đối, được Tiểu đoàn tâm lí chiến thí điểm khóa I thanh lọc. Dấu ấn đậm nét nhất ở trại này được ghi nhận từ khi lực lượng tù chính trị câu lưu được đưa từ Trại I về (tháng 12 năm 1971).Cuối năm 1974, nắm được tinh thần nội dung Hiệp định Paris mà Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ đã thỏa thuận,

Ban quân sự côn đảo

Đảng ủy Lưu Chí Hiếu đã thành lập Ban quân sự và Ban an ninh để chuẩn bị đón thời cơ, tự giải phóng. Nhờ có đảng bộ vững mạnh, tổ chức chặt chẽ, tập thể đoàn kết và tinh thần chiến đấu cao, tù chính trị câu lưu ở Trại VI khu B đã tổ chức thắng lợi nhiều cuộc đấu tranh tiêu biểu, giành được uy thế chính trị lớn, trong đó có cuộc tuyệt thực 19 ngày (tháng 10 năm 1972); đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 12 năm 1972,

Du lịch cố đô huế

trai-giam-so-6

cuộc đấu tranh chống lăn tay chụp hình, tráo án tù chính trị thành “gian nhân hiệp đảng” (tháng 5 năm 1973)…Đầu năm 1975, địch chuyển toàn bộ tù chính trị câu lưu Trại VI khu B về Trại VII (Chuồng Cọp Mỹ). Đảng ủy Lưu Chí Hiếu cùng các thành viên trong Ban quân sự, Ban an ninh, trở thành lực lượng nồng cốt trong việc tổ chức nổi dậy giải phóng tại Trại VII, mở đầu cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo trong đêm 30, rạng ngày 1 tháng 5 năm 1975.

tags: đảo nam du, bờ biển phú quý