Tag Archives: bang Sabah

Những điểm nổi bật của bang Sabah, Borneo

THÔNG TIN KHỞI HÀNH Chuyến đi này có thể được Tailormade tại một thời điểm phù hợp với bạn và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn, ngân sách và các yêu cầu cần thiết. Thời gian tốt nhất để truy cập là giữa tháng ba và tháng Mười để đi du […]