Tag Archives: chuồng cọp côn đảo

Trại giam số 8 côn đảo

Sơ lực về trại số 8 Cách Trại VI và Trại VII không xa, Trại VIII, đang xây dựng dở dang thì dừng lại vào cuối năm 1972. Khi đó Hiệp định Paris đang chuẩn bị kí kết, Mỹ đã có giải pháp rút quân, hãng thầu RMK-BRJ cũng cuốn gói về nước, bỏ lại […]

Côn đảo phần 2 nữ tù côn đảo

Nữ tù côn đảo Đầu năm 1970, tập thể nữ tù chính trị ở Chuồng Cọp đã tổ chức học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà một số người có trách nhiệm đã chép được từ nhà lao Chí Hòa. Bản Di chúc được chuyền tay trong số cốt cán. Vào thời […]

Du lịch côn đảo phần 1 nhà tù

TRẠI V VÀ NỮ TÙ CHUỒNG CỌP Trại V được xây dựng vào năm 1963, phía tây giáp tường Chuồng Cọp, phía bắc giáp tường Trại I, cổng trại quay về hướng đông nam. Trại V có 3 dãy, 12 khám, cấu trúc giống như các trại giam thời Pháp, lợp fibroximăng. Năm 1965, chúng […]