Tag Archives: tour đảo nam du

trách nhiệm về những điểm đến của chúng tôi ở châu Mỹ Latinh

Sau đó, chúng tôi sử dụng các nhà trọ tại Tierradentro, Amazonas, Vaupes & vùng cà phê nhưng trong trường hợp bạn đang quan tâm đến một nhà trọ kinh nghiệm đích thực có thể được yêu cầu cho cả Colombia. Các gia đình chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và bằng cách sử dụng của […]

Tại sao tour du lịch đảo nam du là đặc biệt

Nam Du Archipelago, khoảng 40 km đi từ đảo Phú Quốc, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du lịch hướng tới các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Kiên Giang. Tại sao đảo Nam Du là đặc biệt? Đảo nam du, khoảng 40 km đi từ đảo Phú Quốc, đang trở […]