Tag Archives: tour dao phú quý

trách nhiệm về những điểm đến của chúng tôi ở châu Mỹ Latinh

Sau đó, chúng tôi sử dụng các nhà trọ tại Tierradentro, Amazonas, Vaupes & vùng cà phê nhưng trong trường hợp bạn đang quan tâm đến một nhà trọ kinh nghiệm đích thực có thể được yêu cầu cho cả Colombia. Các gia đình chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và bằng cách sử dụng của […]

Những lý do đến với đảo phú quý bình thuận

Phú Quý (Phú Quý) là một hòn đảo nhỏ nằm khoảng 120 km đi từ Phan Thiết (Phan Thiết) Thành phố. Hòn đảo này gồm 10 hòn đảo nhỏ, trong đó chỉ  Đảo Phú Quý là nơi sinh sống. Các huyện có 3 xã, 5.466 hộ dân với khoảng 27.000 cư dân, nhất là ngư […]